Potentiaalien hallinta

Potentiaalien hallinta

Yleistä

CRM-service tarjoaa työkaluja potentiaalien hallintaan Potentiaalit-moduulilla. Tätä moduulia voidaan käyttää kaikkien myyntiputken vaiheiden käsittelyyn. Myyntiputkea voidaan hoitaa myös esimerkiksi niin, että Liidit-moduuli sisältää markkinointivaiheet ja Potentiaalit-moduuli myyntivaiheet. Näin ollen myyntiprosessin hallintaan on kaksi vaihtoehtoa: koko myyntiputki (Lead Generation) voidaan käsitellä joko vain Potentiaalit-moduulissa tai se voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen (liidit ja potentiaalit).

Myyntivaiheiden hoitaminen kahdessa eri moduulissa (Liidit ja Potentiaalit) tuo mukanaan sen edun, että yrityksistä, jotka eivät vielä ole varmoja myyntipotentiaaleja, ei tarvitse luoda entiteettiä Asiakkaat-moduuliin. Tällä tavalla Asiakkaat- ja Kontaktit-moduulisi sisältävät vain olennaiset ja ajantasaiset tiedot asiakasyrityksistä ja -kontakteista. Voit esimerkiksi koota liidejä verkkolomakkeelta Liidit-moduuliin sotkematta Asiakkaat- ja Kontaktit-moduulien sisältöä.

Moduulityökalun avulla voit saada liidin muuttamisen potentiaaliksi tapahtumaan vain nappia klikkaamalla – tai vaikkapa täysin automaattisesti luomalla työkalun rinnalle myös työnkulun. Työkaluun voidaan myös esimerkiksi määritellä, muunnetaanko kaikki liidin tieto automaattisesti vai voidaanko joitakin tietoja muuttaa uutta potentiaalia varten. Lisätietoa saat pääkäyttäjältäsi.

Liidien ja potentiaalien erot

Liidien ja potentiaalien (Liidit- ja Potentiaalit-moduulit) väliset tärkeimmät erot ovat muun muassa seuraavat:

 • Liidi sisältää vain itsenäistä tietoa, jotka eivät linkity muihin moduuleihin (esim. Asiakkaisiin tai Kontakteihin).
  • Liidi on usein väliaikainen aloitusrekisteri tarvittaville tiedoille.
 • Potentiaaleja voidaan luoda liideistä automaattisesti moduulityökalun (ja työnkulun) avulla.
 • Potentiaali voi linkittyä yhteen asiakkaaseen ja kontaktiin. Yksittäisestä järjestelmästä ja sen asetuksista riippuen tämä ei aina ole välttämätöntä.
 • Potentiaaleilla voi olla laskutusennusteita.
 • Potentiaali voi sisältää segmentointitietoa.
 • Potentiaalin historia tallennetaan joka kerta, kun myynnin vaihe muuttuu.

Potentiaalien luominen

Uusia potentiaaleja voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

 • Potentiaalit-moduulissa klikkaamalla Luo Potentiaali -painiketta 
 • Liidin muuntamisprosessissa (esim. liidi muunnetaan potentiaaliksi moduulityökalulla)
 • Muiden työkalujen moduulityökaluilla
 • Web Service API -rajapinnan kautta.

Kun potentiaali luodaan ensimmäisen vaihtoehdon mukaan, eteen tulee näkymä, joka on vastaavanlainen kuin alla olevassa kuvassa.

Ainoa kenttä, joka on potentiaalille aina pakollinen, on Potentiaalin nimi, mutta yleensä on tarpeen merkitä myös muuta tietoa potentiaaliin liittyen, kuten potentiaalin todennäköisyys, summa, yrityssegmentti, jne. Voit myös linkittää asiakkaan ja kontaktin potentiaaliin, jos ne ovat jo järjestelmässä.

Potentiaalien raportointi

Potentiaaleja voidaan raportoida CRM-servicessä seuraavissa paikoissa:

 • Henkilökohtaiset etusivun raportit
 • Raporttigeneraattori
 • Myynnin ilmoitustaulun raportit
 • Asiakaskortin graafiset näkymät (lisätietoa ohjeessa Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet)
 • Business Intelligence-moduuli, jos se on aktivoitu järjestelmään (lisätietoa ohjeessa Potentiaali (BI)). Jos moduuli on aktivoitu, potentiaalien senhetkinen tilanne tallennetaan päivittäin, ja näin ollen potentiaaleissa tapahtuneita muutoksia voidaan seurata ja raportoida päivätasolla.

Liidien muuntaminen potentiaaleiksi

Alla olevassa kuvassa on näkyvissä ikkuna, joka esitetään silloin, kun käytetään Konvertoi liidi -moduulityökalua. Kuvan esimerkissä työkalu paitsi muuntaa liidin potentiaaliksi, se myös luo uuden asiakkaan ja kontaktin, jotka linkitetään automaattisesti potentiaaliin.

Lisätietoja saat järjestelmän pääkäyttäjältä.

Moduulityökalut
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Hinnastot
Liidin konvertointi
Projektien asetukset
Potentiaalien hallinta
Combined Shape