Porrastettu provisio

Porrastettu provisio

Yleistä

Tämä ohje käsittelee porrastetun provisioryhmätyypin asetuksia. Muista provisioihin liittyvistä asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta.

Porrastetussa provisionlaskentamallissa myyjälle maksettava provisio määräytyy kuukauden aikana toteutuneiden kauppojen (= myyntitilausten) perusteella porrastetusti. Malliin määritellään euromääräiset portaat ja jokaiselle portaalle oma provisioprosentti. Jos portaan raja ylittyy, maksetaan kaikista toteutuneista kaupoista provisiota portaalle prosentin mukaan kaikille provisioryhmään kuuluville myyjille suhteessa myyjän myyntiin. Provisiota kertyy kaikista myyntitilauksen tuotteista.

Alustavat asetukset

Jotta porrastettu provisiomalli ja provisioiden raportointi toimii halutuilla käyttäjillä, tulee alkuun varmistaa muutamia asetuksia käyttäjiltä sekä Lisäasetuksista.

  • Provisiota saavilla käyttäjillä tulee olla määriteltynä myyntiryhmä. Jos käyttäjällä ei vielä ole myyntiryhmää, voi sen asettaa kohdassa Asetukset → Käyttäjät muokkaamalla käyttäjän asetuksia.
  • Lisäasetuksissa tulee kytkeä asetus ”Näytä veloituskausi” päälle myyntitilauksille.
  • Lisäasetuksissa tulee kytkeä asetus ”Näytä vastuu” päälle myyntitilauksille.

Provisioryhmän luominen

Provisioryhmän luominen ja määrittely tehdään kohdassa Asetukset → Provisioryhmät.

Uusi porrastettu provisioryhmä tehdään painamalla ensin Uusi provisioryhmä -painiketta. Provisioryhmälle annetaan ensin nimi ja valitaan tyypiksi Percent steps based commission.

Uusi ryhmä ilmestyy asetusten perusnäkymän listaan ja varsinaiset provisioryhmän määritykset tehdään seuraavaksi ryhmän rivin lopusta löytyvällä steps-toiminnolla.

Add-toiminnolla voidaan lisätä uusi porras, jolle merkitään provisioprosentti sekä euromääräinen raja prosentin saavuttamiselle. Portaita voidaan myöhemmin poistaa rivin perässä olevalla ruksipainikkeella.

Provisioryhmän luomisen ja määrittelyn jälkeen siihen tulee kiinnittää halutut käyttäjät. Tämä tehdään Käyttäjien provisioryhmät -asetuksissa (lisätietoa ohjeessa Provisiolaskenta).

Provision määräytyminen

Käyttäjä voi saada myyntitilauksesta porrastettua provisiota, jos hänet on kiinnitetty porrastettuun provisioryhmään ja hänet on merkitty myyntitilauksella rivillä näkyvään Vastuu-kenttään. Rivien vastuukäyttäjä määritetään automaattisesti myyntitilauksen päätason vastuun mukaan, mutta riveille voidaan tarvittaessa vaihtaa vastuuhenkilöä. Eri riveillä on siis mahdollista olla eri vastuukäyttäjät, jolloin useampi käyttäjä voi saada provisiota samasta myyntitilauksesta eri rivien perusteella.

Provision määräytymiseen vaikuttaa myös myyntitilausten rivien veloituskausi, joka toimii kertoimena riviltä maksettavan provision määrälle. Oletuksena veloituskausi on 1, mutta jos kaudeksi vaihetaan esimerkiksi 2, maksetaan rivin provisio tuplana.

Muita provision raportointiin vaikuttavia kenttiä myyntitilauksella ovat myyntitilauksen Eräpäivä sekä Tila – eräpäivä määrittää, mille kuulle provisio merkitään ja myyntitilauksella tulee olla jokin voittoa indikoiva päätöstila, kuten Hyväksytty tai Toimitettu, jotta provisio näkyy raporteissa.

Mukautetut raportit volyymipohjaiselle provisiolle

Porrastettua provisiota voidaan raportoida tietyillä provisiomalliin sopivilla mukautetuilla raporteilla. Tarvittavat raportointioikeudet annetaan käyttäjäkohtaisesti: raportointioikeus tiettyyn provisioryhmään annetaan Provisioryhmäoikeuksissa ja oikeudet tiettyjen mukautettujen raporttien käyttöön Mukautettujen raporttien oikeuksissa (lisätietoja ohjeessa Provisiolaskenta).

Porrastettuun provisiomalliin voidaan käyttää seuraavia raportteja:

  • Provisiotapahtumat [GLOBAALI] – Raportilla voidaan tarkastella kaikkia provisiomalleja yhtäaikaa. Näyttää eriteltynä kaikki provisiota kerryttävät rivit myyntitilauksilta sekä monia tietoja: mm. myyjän, asiakkaan, tuotteen, rivin verottoman summan, provision määrän, eräpäivän…
  • Provisiot – provisioryhmittäin (PM: porrastettu provisio) [GLOBAALI] – Esittää yhteenvedon valitun provisioryhmän kuukauden myynnistä ja maksettavan provision määrästä. Ei sisällä käyttäjäkohtaista erittelyä.
  • 127 Provisiot – provisioryhmittäin – käyttäjä (PM: porrastettu provisio) – Esittää yhteenvedon kirjautuneen käyttäjän myynneistä ja provision määrästä valitulta kuukaudelta.
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset
Portaalien asetukset
Tuotekohtainen komissio
Sähköpostiskanneri
Etusivun ilmoitustaulun asetukset
Volyymipohjainen provisio
Combined Shape