Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovelluksen käyttö

Yleistä

CRM-järjestelmän selainpohjaista mobiilisovellusta voidaan käyttää vain, jos se on aktivoitu yritykselle käyttöön. Mobiilisovellukseen pääsee yrityksen CRM-internetosoitteesta, jossa päätteen .fi tilalla on .mobi (muoto siis esimerkiksi XXX.crmservice.mobi tai XXX.cloudservices.mobi).

Mobiiliversiossa on käytettävissä moduulit Kalenteri, Kontaktit ja Projektit, tai mahdollisesti vain osa näistä. Alla olevassa kuvassa on mobiilisovelluksen päänäkymä, josta eri moduuleihin pääsee siirtymään moduulin nimeä painamalla. Uloskirjautuminen järjestelmästä tapahtuu päänäkymän oikeassa yläkulmassa olevalla Poistu-painikkeella.

Kalenteri-moduuli

Kalenteri-moduulissa pystyy luomaan uusia kalenterimerkintöjä käyttäjän omaan kalenteriin. Alla olevassa kuvassa on Kalenteri-moduulin näkymä, jossa on painike uuden tapahtuman luomiseen sekä listaus kalenterimerkinnöistä seuraavan seitsemän päivän ajalta.

Luo-painiketta painamalla voi tehdä uuden kalenterimerkinnän. Uuden tapahtuman luomisessa (ks. kuva alla) tulee uudelle merkinnälle määritellä vähintään tyyppi, aihe, tila, päivämäärä sekä aloitus- ja lopetusaika. Lopuksi tulee painaa Tallenna-painiketta oikeassa yläkulmassa.

Kalenterimerkintöjä ei pysty poistamaan tai muokkaamaan mobiilisovelluksessa, vaan se täytyy aina tehdä järjestelmän täydessä tietokoneversiossa.

Projektit-moduuli

Projektit-moduulin kautta käyttäjä pystyy tekemään työtuntikirjauksia projekteille, joihin hänet on liitetty CRM:ssä (HUOM! Henkilöliitosta projektiin ei voi tehdä mobiilisovelluksessa). Tuntikirjauksen tekemiseksi tulee projektit aktivoida mobiiliin. Tämä tapahtuu painamalla ylimpänä näkyvää harmaata palkkia (ks. kuva alla. Palkissa näkyy oletuksena jokin projekti, johon käyttäjä on lisätty) ja valitsemalla projekti avautuvasta listasta. Kun yksittäinen projekti on ensimmäisen kerran avattu sovelluksessa, näkyy se sen jälkeen suosikeissa Favourites-otsikon alla.

Kun suosikeissa olevan projektin nimeä painaa, voi sille tehdä tuntikirjauksia (ks. kuva alla). Kirjauksia tehdään päivä- ja työtehtäväkohtaisesti. Oletuksena järjestelmä antaa nykyisen päivämäärän, mutta tätä voi tarvittaessa muuttaa joko päivämääräkenttää edeltävillä nuolipainikkeilla tai avaamalla kalenterin Avaa päivämäärävalitsin -painikkeesta .

Työtunnit syötetään valitsemalla ensin oikea työtehtävä ja tämän jälkeen määrittämällä tunnit joko raahaamalla pyöreää painiketta palkilla (max. 10h) sopivaan kohtaan tai avaamalla valitsimen tuntien kohdalla näkyvästä painikkeesta . Työtehtävä saattaa sisältää myös tekstikentän/-kenttiä, joihin voidaan esimerkiksi kirjoittaa tarkempi kuvaus työn sisältämistä tehtävistä. Viimeiseksi painetaan Tallenna-painiketta oikeassa yläkulmassa.

Projektien asetukset
Mobiiliasetukset
Google Kalenterin synkronointi
Outlook Add-in käyttöönotto
Matkalaskujen hyväksyntä
Outlook Add-in käyttö
Combined Shape