Linkitettyjen entiteettien tietojen päivitys

Yleistä

Tämä työnkulku antaa mahdollisuuden päivittää tietoja tallennetun entiteetin ulkopuolella.
Ësimerkiks:

  1. Kun potentiaali on tallennettu, tilitiedot päivitetään ja tallennetaan uusilla tiedoilla.
  2. Yritykset (Account) tiedot, kuten katuosoite, kopioidaan kontaktille (Contact).

Tarvitset seuraavat asiat käyttääksesi tätä toiminnallisuutta:

Työnkulku

On olemassa oma tehtävä, joka suoritetaan sen jälkeen, kun ehdot täyttyvät, nimeltään ”Run Entity Formulas” (Suorita entiteettikaavoja).

Run Formulas For listing antaa kaikki kenttään, jotka liittyvät entiteettiin ja jokainen moduuli tarvitsee oman työnkulkunsa. Esimerkiksi jos voitettu potentiaali muuttaa tilin tyypiksi Asiakas, on tämä ensimmäinen työnkulku. Jos tämä toiminto päivittää myös yhteystietoluokan Asiakas, se on toinen työnkulku.

Valinnainen Pre Formula -tekstialue antaa mahdollisuuden määrittää muuttujia, joita voidaan käyttää dynaamisten kaavojen ehtoina.

Esimerkiksi seuraavanlaisella kaavalla annetaan muuttuja, jonka mukaan Yrityksen tyyppi muutetaan Asiakkaaksi vain, kun ajetaan työnkulkumuuttuja nimeltä wf_won:

{assign var='wf_won' value=1}

Huom! Tämä aktivoi kaikki ajo tallennettaessa -tyyppiset dynaamiset kenttäkaavat.

 

Dynaamiset kenttäkaavat

Kentän arvojen päivittäminen: Päivitettäessä kenttätietoja tarvittavaan arvoon sovelletaan normaalia dynaamisten kenttäkaavojen kirjoitusprosessia.

{if $wf_won==1}customer{else}{$accounttype}{/if}

Tässä tapauksessa asiakkaan tyyppi muutetaan vain, kun Pre-kaavassa esitetyn potentiaalin työnkulku käynnistää kaavan.

Kentän arvojen kopioiminen: Jos tiedot pitäisi kopioida toisesta entiteetistä toiseen, kenttäkaavat kirjoitetaan näin {$rel_fieldname}. Esimerkiksi Yrityksen katuosoite tulee kopioida kontaktille, kun entiteettiä tallennetaan. Valitse kohdekenttään postituskatu, johon kaavat suoritetaan.

{if $rel_bill_street}{$rel_bill_street}{else}{$mailingstreet}{/if}

Tässä tapauksessa kaava tarkistaa, että se suoritetaan työnkulun kautta ja käyttää työnkulussa valitun suhteen kenttätietoja, ja muissa tapauksissa se säilyttää kontaktin postiosoitteen.

 

Poikkeukset

Yritystä ja kontaktia ei voi triggeröidä, kun käytetään toimintonäkymän yläosassa olevia Toimintojen monisuhdekenttiä. Kiertotie: kontaktista ja yrityksestä tehdään mukautetut kentät, jotka voidaan käynnistää.

Jos päivitetään tietoja rivipohjaisesta moduulista (lasku, myyntitilaus, ostotilaus tai tarjous), rivikaavoja ei suoriteta.

Kenttien nimeämiserot; on joukko kenttien nimiä, jotka eroavat käytettäessä kaavoja etupuolella (tallentaminen manuaalisesti) ja ajettaessa kaavoja taustalla (kuten tässä tapauksessa!). Jos haluat kaavan toimivan molemmissa tapauksissa, kaavoihin on lisättävä muuttujat. Lue lisää muunnelmista täältä: Kenttien nimeämiseroja Legacy vs REST/CRM2.

Tämä ei päivitä päivitetyn entiteetin työnkulkuja, joten vain 1-1 -suhteet voidaan automatisoida tällä ominaisuudella.

Aktiviteettien luominen käyttäjälle automaation avulla
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Automaattisesti päivittyvät sähköpostikampanjat
Linkitettyjen entiteettien tietojen päivitys
Combined Shape