Kyselylomakepohjat (vain legacy käyttäjille)

Kyselylomakepohjat

Sähköpostiin liitetyillä kyselylomakkeilla (myös Q&A) on mahdollista saada kontakteilta tarvittavaa lisätietoa esim. kampanjaan tai kutsutilaisuuteen liittyen. Kyselylomakkeen liittämisestä sähköpostiin sekä sähköpostien lähettämisestä ja lähetyksen automatisoinnista on tarkemmin ohjeessa Automaattiset sähköpostiviestit.

Kyselylomakepohjat

Kyselyiden luominen ja muokkaaminen tapahtuu kohdassa Asetukset → Kyselylomakepohjat.

Kyselylomakepohjien asetuksissa voidaan sähköpostin tarpeesta riippuen muokata jo olemassa olevaa kyselyä tai luoda uusi painikkeella Lisää pohja.

Uudelle pohjalle määritellään seuraavia tietoja:

 • Nimi ja kuvaus ovat käytössä vain CRM-järjestelmässä, eivätkä siis näy itse sähköpostissa tai kyselyssä vastaanottajalle.
 • Päiviä voimassa -kenttään määritellään, kuinka kauan kysely on aktiivinen eli kauanko kyselyyn voi vastata. Oletusarvona kysely on voimassa 30 päivää kyselyn sisältävän sähköpostin lähetyksestä alkaen. Kyselyn voimassaolosta voidaan tehdä rajoittamaton jättämällä kenttä tyhjäksi (tietoturvan puolesta on kuitenkin suositeltavaa, että voimassaoloaika määritellään – ja mielellään korkeintaan kuukauden mittaiseksi).
 • Onko kysely toistettavissa, eli voiko sama kontakti vastata kyselyyn useamman kerran.
 • Onko kysely aktiivinen ja lisättävissä linkkinä sähköpostipohjiin.
 • Viestit-osioon määritellään tekstit, jotka näytetään vastaajalle mm. vastausten lähetyksen jälkeen tai kenttien validoinnin epäonnistuessa
 • Nappien tekstit -osiossa voi haluttaessa muuttaa kyselyn napeissa näytettäviä tekstejä.
 • CSS-osiossa määritetään CSS-tyyli kyselylomakkeelle. Tällöin kysely voi näyttää samalta kuin yrityksen muutkin viestit ja nettisivut.

Uusia kysymyksiä lomakkeelle voidaan lisätä Lisää kysymys -painikkeella. Kysymykset listautuvat lisäysjärjestyksessä CSS-osion alle, ja tarvittaessa niiden järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla kysymys haluttuun kohtaan. Kysymys voidaan asettaa pakolliseksi tai vain luku -tilaan. Kysymyksen kenttä voidaan myös esitäyttää sähköpostin vastaanottajan CRM-tiedolla. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa kysytään vastaajan puhelinnumeroa, ja tämä kenttä esitäytetään kontaktin mobile-kentän tiedolla. Kun lisäksi Päivitä kenttään -kenttä täytetään, voidaan kontaktin puhelinnumero CRM:ssä päivittää kysymyksen vastauksen perusteella.

Jos vastauksen perusteella päivitettävänä kenttänä käytetään valintalistaa, tulee vastausvaihtoehtojen perään merkitä myös vastaavan CRM-kentän valintalista-arvo. Vastausvaihtoehto ja valintalista-arvo erotetaan pystyviivalla |, esim. Päivittäin|Daily (ks. kuva alla).

Kysymyksen Tyyppi-kentässä määritellään kysymyksen muoto ja vastaustapa. Käytössä ovat seuraavat kysymystyypit:

 • Sivunvaihto: kyselyn voi jakaa useammalle sivulle asettamalla kysymysten väliin sivunvaihtoja
 • Info: kenttä ei sisällä mahdollisuutta vastaukseen, vaan toimii ainoastaan luettavana tekstikenttänä. Esim. ohjeistukset
 • Valintalista: kysymykseen vastataan ennalta määrätyillä vastauksilla. Vastausvaihtoehdot merkitään kukin omalle rivilleen (ks. esim. kuva yllä)
 • Monivalinta: toimii Valintalistan tavoin, mutta antaa mahdollisuuden valita useamman vastausvaihtoehdon
 • Teksti: tekstikenttärivi, jolle vastaaja kirjoittaa vastauksen itse
 • Numero: kenttä, joka ottaa vastaan vain numeroita
 • Tekstikenttä: useamman rivin korkuinen tekstikenttä, johon voi jäsentää pidempää vastausta
 • Valintaruutu: kysymystyyppi kyllä/ei -tyyppisille kysymyksille.

Jos kysymystyyppi on valintalista tai monivalintalista, voi tietyn vastauksen perusteella lähettää automaattisen ilmoituksen aktiviteetin vastuukäyttäjälle, vastuukäyttäjän myyntiorganisaation lähimmälle johtajalle (määritys tehdään käyttäjäasetuksissa) tai kyselykohtaiseen sähköpostiin (HUOM! Ilmoitus lähtee vain yhdelle johtajalle: käyttäjälle, joka on ensimmäisenä merkitty johtajaksi ko. ryhmälle, kanavalle tai organisaatiolle). Jos useamman kuin yhden arvon halutaan aktivoivan ilmoituksen lähetys, voi useampia arvoja syöttää käyttäen välimerkkinä pystyviivaa |.

Kun kyselylomake on valmis tulee se asettaa aktiiviseksi ja tallentaa. Tämän jälkeen kyselylomake on liitettävissä sähköpostiin.

Vastausten validointi

Teksti-, numero- ja tekstikenttä-tyyppisille kentille voidaan asettaa validointisääntöjä, jotka varmistavat sen, että kysymykseen annettu vastaus on varmasti oikeassa muodossa. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen silloin, jos kyselylomakkeen perusteella on tarkoitus päivittää tietoja suoraan CRM:ään.

Validointisääntö valitaan kenttään Validointityyppi (ks. myös kuva alla). Tässä kentässä on kolme valmista vaihtoehtoa:

 • Sähköposti
 • OVT (tarkistaa verkkolaskuosoitteen mitan ja käytetyt merkit)
 • IBAN (tarkistaa, onko pankkitilinumero IBAN-muodossa)

Valmiiden sääntöjen lisäksi järjestelmään on myös mahdollistettu täysin asiakkaiden tarpeisiin vastaavien validointien tekeminen. Validointityypiksi valitaan silloin ”Mukautettu regex” ja validointisääntö kirjoitetaan kenttään Mukautettu regex (valmiilla säännöillä tämä jätetään tyhjäksi).

Jos valmiissa säännöissä ei ole tarjolla tarpeeseen vastaavaa validointia, suosittelemme olemaan yhteydessä pääkäyttäjätukeen. Mukautettujen sääntöjen kirjoittamiseen käytetään Regular Expression -kieltä ja sitä voi opiskella myös itsenäisesti tutustumalla esimerkiksi seuraaviin sivustoihin: Regular-Expressions.info sekä Regular Expressions 101.

Kyselyiden vastausten seuraaminen

Kun kyselylomake on lähetetty sähköpostin mukana kontakteille ja kyselyyn saadaan vastauksia, voi näitä vastauksia tarkastella ja seurata joko kontaktin tai kampanjan mukaan. Tietyn kontaktin vastaukset eri kyselyihin voi nähdä kontaktin Lisätiedot-välilehdeltä kohdassa Vastaukset. Vastaavalla tavalla kampanjaan liitettyyn kyselylomakepohjaan tulleet vastaukset voi nähdä kampanjan Lisätiedot-välilehdellä Vastaukset-kohdassa tai ottamalla ulos Excel-taulukon kampanjakortilla toiminnolla QA-raportti (ks. kuva alla).

Näiden lisäksi vastauksia voidaan myös raportoida raportointityökalulla käyttämällä lähdemoduulia QA-vastaus ja mahdollisesti tähän liittyen muita liitosmoduuleja, kuten Kontakti ja/tai Kampanja, raportointitarpeesta riippuen.

Automatic Emails (Legacy use only)
Automaattiset sähköpostiviestit (vain legacy käyttäjille)
Q&A Templates (legacy use only)
Kyselylomakepohjat (vain legacy käyttäjille)
Combined Shape