Kutsutilaisuudet itsepalveluportaalissa

Kutsutilaisuudet itsepalveluportaalissa

Yleistä

Yksi itsepalveluportaalin mahdollisuuksista on sen käyttäminen tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisessa. Portaalissa näytettäviä tapahtumia/koulutuksia hallitaan CRM:n puolella Kutsutilaisuudet-moduulissa. Kaikkia kutsutilaisuuksia ei kuitenkaan ole välttämätöntä asettaa näkyviin portaaliin, vaan jokainen kutsutilaisuus aktivoidaan portaaliin erikseen.

Kutsutilaisuuden aktivoiminen portaaliin

Portaalissa ei oletuksena näytetä kutsutilaisuuksia, vaan jokainen tilaisuus täytyy aktivoida näkyviin erikseen. Tämä tapahtuu CRM:ssä Kutsutilaisuudet-moduulissa. Portaalin kannalta tärkeät kentät ovat seuraavat:

 • Näkyvyys portaalissa (ks. kuva alla) – Aktivoi kutsutilaisuuden portaaliin.
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä – Määrittää edellisen lisäksi tilaisuuden näkyvyyttä portaalissa, sillä menneet tapahtumat eivät nouse näkyviin (poislukien käyttäjän oma tapahtumahistoria).
 • Kyselylomakepohja – Kenttään voidaan haluttaessa valita kyselylomake, jonka asiakas täyttää ilmoittautuessaan tilaisuuteen portaalissa. Pohjan voi tehdä CRM:n pääkäyttäjä (lisätietoa pääkäyttäjälle ohjeessa Kyselylomakepohjat).

Kutsutilaisuudesta näytettävät tiedot

Kutsutilaisuuksista portaalissa näytettävät tiedot ovat suurelta osin ennalta määrättyjä. Oletuksena näytetään seuraavat kentät (ks. myös kuva alla):

 • Tapahtuman nimi
 • Tapahtuman numero
 • Paikat
 • Varapaikat
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä
 • Viimeinen peruutuspäivä
 • Alkamis- ja päättymisaika (määräytyvät kutsutilaisuuden ajankohtien perusteella)
 • Kuvaus.

Julkinen ilmoittautuminen

Itsepalveluportaalin käyttö mahdollistaa myös ilmoittautumisten keräämisen kutsutilaisuuksuuksiin erillisen julkisen verkkosivun kautta ilman, että asiakkaan täytyy kirjautua sisään portaaliin. Näin tilaisuuksiin voivat ilmoittautua myös sellaiset henkilöt, jotka eivät vielä ole kontakteina CRM:ssä.

Julkinen ilmoittautuminen ei ole automaattisesti mahdollista, vaan se tulee aktivoida kutsutilaisuuden tiedoissa CRM:ssä. Tätä varten tulee aktivoida valintaruutu Julkinen näkyvyys. Vastaavalla tavalla kuin portaalissa tapahtuvassa ilmoittautumisessa, myös julkisen ilmoittautumisen yhteyteen voidaan haluttaessa lisätä kyselylomake, joka valitaan kenttään Julkinen kyselylomakepohja.

Julkisen ilmoittautumisen käyttöönotto vaatii toimia järjestelmän pääkäyttäjältä. Tästä on lisätietoja ohjeessa Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin.

Dokumenttipohjat: Todistuspohja
Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin
Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta CRM:ssä
Yleistä itsepalveluportaalista
Combined Shape