Kanban

Yleistä

Listaavien suodattimien lisäksi CRM:n moduulien yleisnäkymiin on mahdollista luoda Kanban-näkymiä.

Kanban on omiaan kuvaamaan prosessia sekä sen edistymistä. Sen visuaalinen esitystapa myös monesti helpottaa asioiden käsittelemistä ja seurantaa. CRM:n kannalta yksi tyypillisin Kanbanin käyttökohde voi olla esimerkiksi potentiaalisen asiakkaan elinkaari, jolloin näkymässä voidaan kuvata potentiaaleja Potentiaalit-moduulissa niiden myyntiputken vaiheen mukaan aina liidistä toteutuneisiin kauppoihin asti. Toisaalta mikä tahansa muukin tieto, johon liittyy vaiheittainen edistyminen, voidaan esittää Kanbanina. Kanban onkin aktivoitavissa mihin tahansa CRM:n moduuliin.

Kanbanin luominen ja muokkaaminen noudattaa hyvin pitkästi samoja vaiheita ja periaatteita kuin suodattimienkin kohdalla. Suodattimien luomisesta yleensä, ja esimerkiksi oletussuodattimen luomisesta, on enemmän ohjeessa Moduulien suodattimet.

Kanbanin luominen ja muokkaaminen

Täysin uuden Kanbanin voi luoda klikkaamalla moduulin suodatinnäkymän vasemmassa yläkulmassa olevaa Luo uusi -painiketta . Uusi Kanban rakennetaan sillä hetkellä käytössä olevan suodattimen pohjalta, joten mahdollisuuksien mukaan voit vaihtaa ensin käytössä olevan suodattimen sellaiseen listaan/Kanbaniin, jossa on jo uudessa Kanbanissa tarvittavia kenttiä ja/tai ehtoja (huomaa, että Kentät-välilehti on erilainen listoilla ja Kanbaneilla, joten se tyhjenee, jos uuden Kanbanin luo listanäkymän pohjalta).

Esitystavaksi valitaan Kanban ja suodattimen voi nimetä haluamallaan tavalla. Tältä sivulta voit myös määrittää halutako käyttää tätä suodatinta oletuksena ja näkyykö tämä kaikille käyttäjille. Tästä vois myös poistaa suodattimen, tallentaa sen kokonaan uutena pohjana tai tallentaa sen nykyisen suodattimen tilalle.

Kentät

Kentät kohdasta päästää määrittämään yleistiedot sekä muodostamaan sarakkeet.

 

  • Otsikkokenttä kuvaa kohteen nimeä Kanbanissa
  • Kuvaus on tässä tapauksessa Tuotteen tuotekoodi
  • Päivämääräkenttä järjestää kohteet sen mukaan milloin myynti alkaa
  • Numerokenttä kuvaa tuotteen määrää
  • Kohteet on järjestetty päivämäärän mukaan nuosevaan muotoon

Sarakkeet muodotetaan ensimmäisen kentän mukaan mikä on esimerkkikuvassa Tuoteluokka. Sarakkeet ovat tuoteluokan arvoja, jotka ovat Omat tuotteet (Own products), Kolmannen osapuolen tuotteet(3rd party products) ja Muut tuotteet(Other).Sarakkeiden järjestystä ei voi muuttaa vaan ne järjesetään aakkosjärjestykseen.

Tuotteet näkymä kun kentät ja sarakkeet ovat valittu.

 

Ehdot

 

Ehdoille voidaan tehdä erilaisia valintoja kenttätyypistä riippuen ja näin rajata mitä kohteita näytetään. Pystyt rajaamaan kohteen monella eri tavalla, voit myös rajata kohteet niin että näet vain omat kohteet

 

Tällä ehdolla näytetään kaikki muut paitsi tuotteet joiden tuotekoodin on 222.

 

 

KPI

KPI:n avulla voidaan näyttää tarkempaa dataa erilaisilla tyyleillä. KPI kohtia pystyy luomaan maksimissaan 3 ja ne tulevat näkymään sivun yläreunaan. KPI:tä hyödyntäen voidaan seurata kuinka tehokkasti yritys saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. KPI:llä pystytään vertaamaan arvoja keskenään, näyttää arvoja erilaisissa kaaviossa, summata valitun arvon perustella, näyttää arvon keskiarvo tai yhteissumma. Lisää KPI:sta tästä.

Lopputulos

Combined Shape