Jäljitysketjut

Jäljitysketjut

Yleistä

Jäljitysketjut mahdollistavat käyttäjien tekemien toimintojen ja liikkumisen jäljittämisen. Tässä prosessissa voidaan saada selville kuka oli missä osassa järjestelmää ja milloin, ja jos operaatio kohdistui johonkin tiettyyn entiteettiin, näyttää jäljitysketju myös entiteetin.

Jäljitysketjut ovat yksinkertainen tapa selvittää ja seurata, kuka on tehnyt ja mitä. Ketjut eivät tosin näytä, mikä käyttäjän tekemä operaatio oli, ja mitä entiteetin kenttiä muutos koski. Jos on tarve saada tarkemmin selville, mitä jokin käyttäjä on tehnyt tiettynä aikana, tulee kääntyä järjestelmän toimittajan puoleen.

Käyttäjän tekemien toimintojen jäljitys

Jäljitysketjua pääsee tarkastelemaan kohdassa Asetukset → Jäljitysketjut.

Jäljitysketjussa näytetään oletuksena kaikki dataoperaatiot tuoreusjärjestyksessä. Jäljitysketjussa esitetään käyttäjä, moduuli, tietue, toiminto ja aikaleima. Jäljitysketjusta käy ilmi, missä moduulissa ja mitä entiteettiä koskien toimintoja on tehty, mutta itse toiminto tallentuu järjestelmän sisäisenä ”Action ID”:nä, joka ei ole sellaisenaan selkokielisesti tulkittavissa.

Ketjuja voi suodattaa taulukon yllä olevien kenttien avulla (ks. kuva alla). Vain tietuetoiminnot -valinnan aktivoiminen jättää näkyviin vain merkinnät, joissa toiminta on kohdistunut johonkin entiteettiin. Kalenterikentillä voi rajata jonkin tietyn aikavälin, jolta merkintöjä esitetään. Käyttäjä– ja Entiteetti-painikkeilla voi kohdistaa rajauksen vain joihinkin tiettyihin käyttäjiin tai entiteetteihin.

Myyntiorganisaation rakenne
Entiteetin omistajuus
Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio
Käyttöoikeudet – Järjestelmä
Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria
Combined Shape