Etusivun raportit

Etusivun raportit CRM-servicessä

CRM:n etusivulle voidaan liittää numeerisia ja graafisia pienraportteja (ns. widgettejä) sekä seurattavien web-domainien ja sivujen osalta seurantaraportteja. Lisääminen tapahtuu etusivun Lisää-painikkeen  kautta (ks. kuva alla).

Kaavioita etusivulle saa tehtyä monipuolisimmin Kaavio-vaihtoehdolla ja niiden luomista on tarkemmin esitelty ohjeessa Etusivun kaaviot.

Lisättävät raportit voivat olla joko vain käyttäjän omassa käytössä tai ne voivat olla julkisia myös muille käyttäjille – tätä valintaa varten suurimmassa osassa lisättävistä vaihtoehdoista on kenttä Jaa objekti (Ei – ei julkinen, Kyllä/Kyllä (pysyvästi) – julkinen). Luodulla widgetillä on oikeassa yläkulmassa painikkeet vähintään raportin päivittämiseen ja poistamiseen, ja yleensä myös muokkaamiseen (ks. kuva alla).

 

Etusivun näkymään ja objektien asetteluun voidaan vaikuttaa sarakkeiden määrää muuttamalla. Sarakkeita voidaan valita vähintään kaksi ja enintään neljä. Sarakkeiden määrä voidaan valita tuosta ylläolevasta painikkeesta, joka löytyy menuvalikon alapuolelta.

 

 

2. saraketta käytössä

3. saraketta käytössä

 

4. saraketta käytössä

 

Alla on lyhyet kuvaukset jokaisesta lisättävästä raporttityypistä.

Moduuli on numeerinen miniraportti tietyn CRM-systeemin osion ja siihen tehdyn suodattimen tietosisällöstä. Moduulin lisäyksessä (ks. kuva alla) pääset antamaan raportille nimen, näytettävien rivien lukumäärän (1-12) ja valitsemaan moduulin ja moduuliin liittyvän suodattimen (lisätietoa suodattimista ohjeessa Suodattimet). Huomioitavaa on, että valittavina kenttinä näkyy aina suodattimeen valitut kentät. Voit valita maksimissaan neljä näytettävää kenttää (monivalinta tehdään Ctrl-näppäin pohjassa).

RSS-vaihtoehdolla voidaan lisätä etusivulle RSS-syötteitä eri sivustoilta (esimerkiksi Kauppalehden pääuutiset: http://feeds.kauppalehti.fi/rss/main). Raportille määritellään otsikko, näytettävien rivien lukumäärä ja RSS-syötteen URL.

Ilmoitustaululla voidaan lisätä graafisia raportteja etusivulle. Valmiita raportteja on listattu ”Ilmoitustaulun nimi”-alasvetovalikossa ja niitä on valittavissa eri järjestelmän moduuleista noin 50 erilaista. Graafin tyypiksi voidaan valita vaakapalkki-, pystypalkki- tai piirakkakaavio. Suosittelemme kuitenkin käyttämään etusivun kaavioita graafisten raporttien toteuttamiseen, sillä nämä tullaan jatkossa korvaamaan uusilla kaavioilla.

Webseurannan käytöstä on oma sivunsa Webseuranta.

Muistikirja-toiminnolla voidaan luoda tekstikenttä käyttäjän omalle vapaalle kirjoittamiselle. Tämä toiminto on aina yksityinen ja sille tarvitsee antaa vain otsikko.

Tuntikirjauksen raporteista ja niiden käyttämisestä on oma ohjeensa, Työtuntien kirjaus.

Tarjoukset-raportilla saa näkyviin listauksen voimassaolevista tarjouksista asetetun aikavälin ja tilan mukaan.

Aktiviteetit-raportteja on seuraavanlaisia:

 • Aktiviteetit viikottain
 • Aktiivisuusraportti (asiakkaat)
 • Aktiviteettipisteet
 • Aktiviteettitavoite
 • Aktiviteettipisteet yhteenveto
 • Aktiviteettipisteet kontakteittain
 • Aktiviteetit & tavoitteet käyttäjittäin.

Kalenteri-raporteilla on mahdollista tehdä kalenterinäkymiä käyttäjän omista ja/tai muiden määriteltyjen käyttäjien tapahtumista sekä tilojen tapahtumista päivän tai viikon ajalta. Jos käyttäjien päivä- tai viikkokalenteriin halutaan näkyviin useampi käyttäjä, tehdään monivalinta Ctrl-näppäin pohjassa (ks. kuva alla). Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

 • Viikkokalenteri (käyttäjän omat tapahtumat)
 • Käyttäjien päiväkalenteri (määriteltyjen käyttäjien tapahtumat)
 • Käyttäjien työviikkokalenteri (määriteltyjen käyttäjien tapahtumat)
 • Tilojen viikkokalenteri.

Yritykset-toiminto antaa listauksen systeemiin lisätyistä yrityksistä. Raportin luomisen jälkeen näkymään voi lisätä ryhmittelyjä painamalla widgetin oikeassa yläkulmassa Muokkaa-painiketta.

Hinnastot
Webseuranta
Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet
Moduulityökalut
Moduulimanageri
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Combined Shape