Etusivun kaaviot: Taulukko

Taulukko

Yleistä

Tämä ohje käsittelee taulukkojen luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot.

Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen taulukosta, jossa listataan käyttäjän vastuulla olevat liidit. Taulukoissa on mahdollista käyttää myös operaattoreita lukuarvoille (yhteensä, keskiarvo, määrä) ja tästä on oma esimerkki: Laskenta taulukoissa.

Kaavion luominen

Taulukon luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa määrittää myös jakoasetukset.

Tämän jälkeen kaavion asetukset ilmestyvät etusivulle. Ensimmäisenä näkyvissä ovat kentät Aloitusmoduuli ja Kaavion tyyppi:

  • Aloitusmoduuliksi valitaan moduuli, jonka tietoja kaaviossa halutaan raportoida.
  • Kaavion tyypiksi valitaan ”Taulukko”.

Kun aloitusmoduuli ja kaavion tyyppi on valittu, tulee näkyviin lisää asetuksia (ks. myös kuva alla).

Ryhmittelykenttä-kohtaan kopioituu automaattisesti sama moduuli kuin aloitusmoduuli ja tätä tarvitsee harvoin vaihtaa. Moduulista valitaan Kenttä-kohtaan sellainen moduulin kenttä, jonka perusteella taulukon rivejä ryhmitellään. Alla olevan kuvan esimerkkitapauksessa liidejä ei haluta ryhmitellä, vaan tarkoitus on listata kukin liidi omana rivinään. Tähän tarkoitukseen paras ryhmittelytieto on Liidinumero tai kaikista moduuleista löytyvä CRM ID.

Kun Aloita-välilehden asetukset on määritetty, voidaan siirtyä muille asetusvälilehdille.

Kentät

Kentät-välilehdellä määritetään kentät, jotka näytetään taulukon sarakkeina. Taulukossa tulee olla vähintään yksi sarake, ja lisää sarakkeita voi tehdä klikkaamalla Lisää-painiketta. Ylimääräisen sarakkeen poisto onnistuu vastaavasti Poista-painikkeella.

Sarakkeena näytettävä kenttä valitaan valitsemalla ensimmäisestä valintalistasta moduuli, josta kenttä löytyy, ja itse kenttä seuraavasta valintalistasta (ks. kuva alla). Kolmanteen valintalistaan voidaan haluttaessa määrittää operaattori kentälle (määrä, yhteensä, keskiarvo) tai vain näyttää kentän arvo sellaisenaan valinnalla ”Näytä kentän sisältö”. Viimeisellä valintalistalla voidaan määrätä taulukon rivien järjestystä kyseisen sarakkeen arvon mukaan joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Ehdot

Ehdot-välilehdellä määritetään taulukolle raportoitava aikaväli sekä mahdolliset muut rajaukset näytettävään tietoon.

Aikaväliksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:

  • Kuluva vuosi – kokonainen kuluva kalenterivuosi.
  • Edellinen vuosi – kokonainen edellinen kalenterivuosi.
  • Aikajana – tietty ajanjakso kuluvasta hetkestä menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Ajanjakso määritetään antamalla luku ja yksikkö (kuukausi/kvartaali/puolikas vuosi/vuosi).
  • Aikajana (mennyt/tuleva) – kuten edellinen valinta, mutta ajanjaksoa voidaan määrittää yhtä aikaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen.
  • Ei aikarajaa – haetaan kaikki data aikaleimoista riippumatta.

Huom! Jos taulukon ryhmittelykentäksi on valittu päivämääräkenttä, tarkastellaan aikaväliä sen perusteella. Kaikissa muissa tapauksissa käsitellään entiteettien luontiaikaa.

Rajaa-kentän valinnalla voidaan haluttaessa helposti rajata kaavion näkymä käsittelemään vain kirjautuneen käyttäjän omia tai hänen myyntiryhmänsä entiteettejä.

Näytä aikaväli otsikossa -valinta lisää kaavioon otsikkorivin, joka esittää päivämäärärajat kaaviossa esitettävälle tiedolle.

Näytä suurimmat -valinnan avulla taulukkoon voidaan rajata näkyviin vain esimerkiksi ensimmäiset 5 tai 10 riviä. Kentän aktivoimisen jälkeen määrätään, kuinka monta riviä halutaan näyttää.

Kaaviolle voidaan myös kirjoittaa ehtoja vastaavalla ajatuksella kuin esimerkiksi kohderyhmissä (ks. lisää ohjeesta Kohderyhmien käyttö).

Ryhmittely

Ryhmittely-välilehdellä ei useimmissa tapauksissa tarvitse tehdä muutoksia: vaaka-akselin valinnat kopioituvat automaattisesti myös ryhmittelijäksi. Jos jotakin lisäryhmittelyä on tarpeen tehdä, on lisämäärityksiä mahdollista tehdä lisäämällä uusia sääntöjä Lisää-painikkeella.

Lopputulos

Kun kaikki asetukset ovat valmiit, kaavio tallennetaan oikeassa yläkulmassa olevalla Tallenna asetukset -painikkeella. Taulukon saa näkyviin klikkaamalla tämän vierestä Sulje asetukset.

Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
Etusivun kaaviot
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
Etusivun kaaviot: Piirakka
Combined Shape