Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa

Laskenta taulukoissa

Yleistä

Tässä ohjeessa esitellään esimerkki taulukosta, jossa käytetään apuna taulukon yhteenvetomahdollisuuksia. Taulukoiden luomisesta yleensä on tarkemmin ohjeessa Taulukko.

Kuvien esimerkissä luodaan taulukko, jossa raportoidaan viime vuoden laskujen kokonaissummia verottomana asiakkaan mukaan eriteltynä. Ryhmittelevänä tekijänä käytetään siis asiakasta (asiakkaan Asiakasnumero).

Kentät

Ryhmittelevä tekijä, eli Asiakasnumero, tulee taulukkoon aina ensimmäiseksi sarakkeeksi. Tämän lisäksi toiseen sarakkeeseen nostetaan asiakkaan nimi, joka on asiakasnumeroa selkokielisempi. Taulukon rivit järjestetään asiakkaan nimen perusteella aakkosjärjestykseen (nouseva). Kolmanteen sarakkeeseen valitaan laskujen veroton Yhteensä-summa ja Yhteensä-operaattori, jotta kaikki asiakkaan laskujen summat saadaan laskettua yhteen.

Ehdot

Ehdoissa valitaan tarkasteltavaksi edeltävä vuosi. Muita rajauksia ei tässä esimerkissä tarvita.

Ryhmittely

Taulukon ryhmittelykenttä kopioituu automaattisesti myös Ryhmittely-välilehdelle. Muuta ryhmittelyä ei tarvita.

Lopputulos

Lopputuloksena on taulukko, jossa listataan asiakkaat aakkosjärjestyksessä sekä heidän edeltävän vuoden laskujen yhteenlasketut verottomat summat.

Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
Etusivun kaaviot: Taulukko
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet
Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa
Combined Shape