Etusivun ilmoitustaulun asetukset

Ilmoitustaulun asetusten määrittäminen

Käyttäjien omilla etusivuilla käytettävien graafien ja joidenkin raporttien asetuksia ja toimintaa voidaan muokata kohdassa Asetukset → Ilmoitustaulu.

Graafeihin liittyvät asetukset

  • Graafien väriasetukset – Etusivun graafeissa käytettävän värimaailman voi valita muutamasta valmiista vaihtoehdosta.
  • Laskutusgraafit – Sellaisten laskujen tilojen määrittäminen, jotka käsitellään graafeissa valmiina tai avoimina.
  • Myyntitilausgraafit – Myyntitilausgraafeissa raportoitavien myyntitilauksen tilojen sekä provisioiden tilojen määrittäminen. Lisäksi raportointiin voidaan valita valmiita suunnitelmatyyppejä.
  • Tarjousgraafit – Raportoitavien tarjousten tilojen määrittäminen sekä suunnitelmatyyppien valitseminen.
  • Potentiaaligraafit – Raportoitavien potentiaalitilojen määrittäminen sekä suunnitelmatyyppien valitseminen.

Aktiviteettiraportteihin liittyvät asetukset

  • Aktiivisuusraportti – Asetuksissa määritetään mm. mitkä aktiviteettityypit ja aktiviteettien tilat esitetään raporteissa, otetaanko huomioon myös sidosryhmien tapahtumat ja mitkä ovat aikarajat aktiviteettien erilaiselle värikoodaamiselle.
  • Aktiivisuustavoiteraportti – Määritellään, missä tiloissa olevien aktiviteettien tavoitteet raportissa otetaan huomioon ja näytetäänkö Korjattu tavoite -sarake raportilla.
  • Aktiviteettipisteraportti – Määritellään, minkätyyppiset aktiviteetit näytetään raportissa ja mitkä aktiviteettien tilat tulkitaan pidetyiksi tai avoimiksi.

Etusivun muistutusten asetukset

Käyttäjän etusivulle ilmestyvät muistutukset voidaan kytkeä päälle aktivoimalla Tehtävämuistutukset -valintaruutu (ks. kuva alla). Lisäksi tässä osiossa voidaan määrittää, millä tavalla muistutukset värikoodataan riippuen siitä, kuinka kauan muistutus on ollut olemassa, ja mitkä tapahtumien ja tehtävien tilat tulkitaan lopputiloiksi. Lopputilassa oleva aktiviteetti nähdään järjestelmässä käsiteltynä, joten siitä ei siis tule käyttäjälle muistutusta.

Käyttäjien ja tilojen kalenteriasetukset

Näissä kahdessa osiossa voidaan asettaa aikavälit, joiden sisälle merkityt tapahtumat näytetään käyttäjien kalentereissa tai tilojen kalentereissa.

Lopputiloihin liittyvät asetukset

Raporttien lopputilat -osiossa valitaan potentiaalien, myyntitilauksien ja tarjouksien tilat, jotka kyseisiä moduuleja koskevissa raporteissa tulkitaan Voitettu-, Hävitty- ja Peruttu-tiloiksi (ks. kuva alla).

Tuotekohtainen komissio
Porrastettu provisio
Volyymipohjainen provisio
Projektien asetukset
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Sähköpostiskanneri
Combined Shape