ECP: Kyselyt

Kyselyt

Yleistä

Massapostiportaalissa (ECP) voidaan luoda kyselyitä, jotka lähetetään sähköpostin mukana vastaanottajille niin, että kysely avautuu sähköpostista linkkiä painamalla. Kyselyiden käyttömahdollisuudet ovat monet: niiden avulla voidaan esimerkiksi pyytää palautetta, kartoittaa asiakastyytyväisyyttä, pyytää tietojen päivittämistä/lisätietoja jne. Kyselyn kysymyksiin tulleita vastauksia voidaan tallentaa CRM:n kenttiin ja myös kysymysten esitäyttäminen CRM:n tiedon perusteella on mahdollista.

HUOM! Kysely vaatii toimiakseen kiitossivun, joka esitetään vastaajalle hänen lähetettyään vastauksensa. Tämä kiitossivu tulee luoda portaalin kohdassa Laskeutumissivut.

Kyselyn luominen

Kyselyiden luominen tapahtuu portaalin kohdassa Sisältö → Kyselyt klikkaamalla Uusi kysely -painiketta.

Tiedot-välilehdellä kyselylle annetaan alkuun seuraavat tiedot (ks. kuva alla):

  • Nimi – Tämä nimi näkyy ainoastaan sisäisesti portaalissa ja auttaa tunnistamaan kyselyn myöhemmin.
  • Laskeutumissivu – Vastaajalle avautuva sivu, kun kyselyyn on onnistuneesti vastattu.
  • Salli luonnos – Aktivoitu ruutu antaa vastaajalle mahdollisuuden tallentaa vastauksensa luonnoksena ja palata vastaamaan kyselyyn myöhemmin. Muussa tapauksessa vastaajan tulee aloittaa kysely alusta, jos ei vielä lähettänyt vastauksia.
  • Tila – Kyselyn tilan tulee olla aktiivinen, jotta sen voi linkittää sähköpostiin.

 

Tiedot-välilehdeltä siirrytään seuraavaksi Kysymykset-välilehdelle.

Uuden kysymyksen voi lisätä Lisää kysymys -painikkeella (ks. kuva alla). Jokaiselle kysymykselle annetaan ensimmäisenä kysymysteksti, mutta muut tarvittavat tiedot riippuvat kysymyksen tyypistä. Valittavissa ovat seuraavat kysymystyypit:

  • Info – Teksti ilman vastausmahdollisuutta.
  • Teksti – Kysymys, johon vastataan vapaalla tekstillä.
  • Tekstialue – Kuten edellinen, mutta vastauskenttä on suurempi.
  • Alasvetovalikko – Valmiit vastausvaihtoehdot, jotka esitetään valintalistana.
  • Valinta – Valmiit vastausvaihtoehdot, jotka esitetään allekain kerralla. Vain yhden vastausvaihtoehdon valinta on sallittu.
  • Monivalinta – Valmiit vastausvaihtoehdot, jotka esitetään allekkain kerralla. Vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja.

Kun tyypiksi valitaan alasvetovalikko-, valinta- tai monivalinta-vaihtoehto, täytettäväksi ilmestyy kenttä Vastausvaihtoehdot. Kukin vaihtoehto kirjoitetaan omalle rivilleen.

CRM kenttä -valintalistaa ja Esitäytetty-valintaruutua voi käyttää silloin, kun halutaan, että kysely esitäyttää kysymyksen vastauksen jonkin CRM-tiedon perusteella. CRM-kentäksi voisi esimerkiksi valita kontaktin puhelinnumeron, joka olisi jo valmiiksi esitäytettynä kyselyssä. Vastaaja pystyy muokkaamaan esitäytettyä tietoa ja muutos tallennetaan myös CRM:ään vastausten lähetyksen yhteydessä.

Kysymysten välistä järjestystä voi muuttaa klikkaamalla kysymyksen oikeassa yläkulmassa olevaa nuolipainiketta ja raahaamalla kysymyksen haluttuun kohtaan. Kysymyksen poistaminen tapahtuu Poista-painikkeella .

Tyylit-välilehdellä kyselylle voidaan määritellä ulkoasu CSS-määrittelyillä.

Kun kysely on valmis, se tallennetaan alareunan Tallenna-painikkeella.

Kyselyn linkittäminen sähköpostiin

Kun kysely on valmis ja sen tilaksi on valittu Aktiivinen, voidaan se linkittää sähköpostiin. Linkin lisääminen onnistuu valitsemalla sähköpostin Add tag -valintalistasta Kyselyt-otsikon alta haluttu kysely.

Kyselylinkin tekstinä käytetään oletuksena kyselyn nimeä. Tekstin voi muuttaa klikkaamalla linkin päällä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Edit Link (tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla yläpalkin Link-painiketta ) ja muokkaamalla avautuvassa ikkunassa Display Text -kentän tekstiä (ks. kuva alla).

Tiedostokokojen rajoitukset CRM-servicessä
Webseuranta
Sähköpostipohjat
Massapostiportaalin listatyypit
Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin
ECP: Kyselyt
Combined Shape