CRM – CRM -asiakastietosynkronointi

CRM – CRM -asiakastietosynkronointi (yksittäistietojen tuonti)

CRM-service järjestelmässä on mahdollista aktivoida asiakas- ja kontaktitietojen hakutoiminnallisuus kahden eri CRM -instanssin välille. Tämä mahdollistaa sen, että halutusta lähde-CRM:stä voidaan suorittaa asiakas- ja kontaktitietojen päivityksiä.

Päivityssäännöt ovat muokattavissa kohdassa Asetukset → CRM – CRM Yksittäistietojen tuonti.

Näissä asetuksissa voidaan määrittellä kenttien linkitys-, näkyvyys- ja päivityssäännöt (ks. kuva alla).

Lähde-CRM-järjestelmästä pääsee myös raportoimaan haettuja tietoja mukautetulla raportilla: Järjestelmästä haetut entiteetit.

Tuonnin toteuttaminen

Asiakkaat-moduulissa on käytettävissä painike Tuo tietoja , jolla voidaan aloittaa asiakastietojen haku lähde-CRM:stä. Toiminnolle annetaan hakuehto ja tämän jälkeen painetaan Hae-painiketta. Haku listaa näkyville löydetyt yritykset (ks. kuva alla). Näkymästä voi valita ne yritykset ja henkilöt, jotka halutaan päivittää CRM-service -järjestelmään.

Outlook Add-in käyttö
CRM – CRM -asiakastietosynkronointi
Combined Shape