Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet

Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet

Yleistä

CRM-järjestelmä pitää sisällään työkalut asiakasperustaisten budjettien ja ennusteiden hallintaan. Laskutuksen ja potentiaalien tietoja voidaan valvoa vieri vieressä budjettien ja ennusteiden kanssa. Budjetteja ja ennusteita voidaan esimerkiksi hallita tarjooma-alueen tasolla. Ennusteet ja budjetit voivat olla kiinteitä tai jatkuvia. CRM:n normaalissa asiakasnäkymässä näkyy selkeä kokonaiskuva finanssitiedoista asiakkaan näkökulmasta. Normaalit näkymät voidaan laajentaa käyttämällä Business Intelligence -raportointimoduulia.

Seuraavat toiminnot ovat tarkasteltavissa ja hallittavissa asiakaskortilla:

 • Budjetit tarjooma-alueen mukaan
 • Ennusteet tarjooma-alueen mukaan
 • Laskutus tarjooma-alueen mukaan ja
 • Myyntimahdollisuuksien laskutusennuste (hallitaan jokaiselle myyntitapahtumalle erikseen).

Alla olevassa kuvassa on esimerkki asiakaskortista, jossa on yhdistetty budjetin, ennusteen, reaalilaskutuksen ja potentiaalin laskutusennusteen näkymät.

Esimerkkitapaus:

 • Vuosittainen budjetti on kiinteä asiakkaan, kuukauden ja tarjooma-alueen mukaan.
 • Asiakashallinta pitää kirjaa jatkuvasta asiakasperustaisesta arviosta kontaktin, kuukauden ja tarjooma-alueen mukaan.
 • Itse asiakasperustainen laskutusinformaatio generoidaan CRM:n sisällä tai se voidaan päivittää ERP:stä käyttämällä Web Service -rajapintaa.
 • Potentiaalien laskutusennustetta hallitaan Ennusteet-moduulissa ja ne voidaan nähdä asiakaskohtaisesti Asiakkaat-moduulissa.
 • Potentiaalien alla potentiaalikohtaista ennustetta voidaan seurata, jos Laskutus alkaa -kenttään on merkitty päivämäärä.

Yllä olevia tietoja voidaan raportoida CRM-servicen avulla käyttäen:

 • Asiakaskortin graafista näkymää
 • Käyttäjäkohtaista etusivunäkymää
 • Business Intelligence -moduulia
 • Mukautettua raporttigeneraattoria (itse tehdyt raportit)
 • Myynnin työpöydän raportteja.

Budjettien, ennusteiden ja potentiaalien laskutusennusteiden käytön mahdollistamiseksi tulee aktivoida malliratkaisut jokaiseen tarkoitukseen Suunnitelmat-moduulista.

 Asiakaskohtaisten budjettien ja ennusteiden luominen

Luodaksesi asiakaskohtaisia budjetteja tai ennusteita seuraa alla olevia toimenpiteitä:

 • Mene Suunnitelmat-moduuliin
 • Valitse tavoitteet tai ennusteet
 • Luo uusi tavoite tai ennuste käyttämällä + painiketta
 • Valitse ”Myyntitavoite (mt + hlö + asiakas / kk)” suunnitelman tyypiksi
 • Valitse aikajakso (vuosi ja neljännes)
 • Valitse Myyntiryhmät -kentästä ne myyntiryhmät, joiden asiakkaat tahdot näkyviin tässä suunnitelmassa
 • Voit valita ne CRM käyttäjät, joille haluat antaa admin-oikeudet suunnitelmaan
 • TALLENNA suunnitelma
 • Nyt voit muokata suunnitelman rivejä asiakkaiden ja tarjooma-alueen mukaan (tarjooma-alueet ovat näkyvillä niille tuotekoreille, joiden tyyppi on Wallet Share)

Voit käyttää automaattista jakoa kuukauden mukaan tai S-käyrää asettaaksesi määrät kuukausittain.

Ne CRM-käyttäjät, jotka on asetettu asiakkaan omistajiksi, voivat myös saada pääsyn suunnitelmanäkymään niin, että he voivat nähdä ja muokata vain omia asiakaskohtaisia suunnitelmiaan. CRM-käyttäjät voivat myös hallita omia asiakassuunnitelmia asiakaskortin Ennusteet-välilehden alta.

Voit määrittää yhteenvedon ja muita sääntöjä tavoite- ja ennustenäkymään ’Lisäasetusten’ alta. (Asetukset -> Lisäasetukset -> Tavoitteiden/Ennusteiden asetukset)

 • Lukitse ennusterivit kuukauden X päivän jälkeen
 • Kopioi tavoitteen arvot ennusteen luonnissa
 • Näytä toteutunut laskutus lukituille ennustekentille
 • Näytä ennusteille asiakaskohtaiset rivit
 • Näytä laajennettu rivi ennusteiden asiakasriveille
 • Näytä ennusteille yhteensä-rivit
 • Näytä laajennettu rivi ennusteiden yhteensä-riveille
 • Näytä muutos ennusteiden yhteensä-riveillä
 • Näytä muutosprosentti ennusteiden yhteensä-riveille
 • Näytä tavoitteille asiakaskohtaiset rivit
 • Näytä laajennettu rivi tavoitteiden asiakasriveille
 • Näytä tavoitteille yhteensä-rivit
 • Näytä laajennettu rivi tavoitteiden yhteensä-riveille
 • Näytä muutos tavoitteiden yhteensä-riveillä
 • Näytä muutosprosentti tavoitteiden yhteensä-riveille
Raporttigeneraattori
Etusivun raportit
Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet
Combined Shape