Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus

Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus

Yleistä

Aktiviteetteja on CRM:ssä kahdenlaisia: tapahtumia (= kalenterimerkintä) ja tehtäviä (= tehtävämerkintä). Nämä eroavat toisistaan siten, että tapahtumalla on aina tietty alkamis- ja päättymisajankohta, ja se varaa näiden välisen ajan käyttäjän kalenterista. Tehtävällä taas merkitään ylös lähinnä esimerkiksi urakoiden tai muiden to do -tyyppisten tehtävien eräpäiviä – tehtävä ei siis vie kalenteriaikaa.

Aktiviteettityyppejä voi olla useampia kuin kaksi, sillä tapahtumia on mahdollista eritellä edelleen useisiin erilaisiin tapahtumatyyppeihin, kuten esimerkiksi asiakastapaaminen, yhteydenotto, kokous, jne. Uusia tapahtumatyyppejä voi lisätä lisäämällä uusia arvoja Kalenterin Tyyppi-valintalistaan (ks. lisätietoa ohjeesta Valintalistat).

Tehtävä-aktiviteettityyppiä sen sijaan voi olla vain yksi, ja sen määrittää edellä mainittussa valintalistassa arvo Task. Tehtävätyypin lisäämisestä lisää alempana.

Tehtävä-tyypin lisääminen

Jos tehtävä-vaihtoehto ei ole uutta aktiviteettia lisättäessä lainkaan valittavana, voidaan se lisätä Kalenterin Tyyppi-valintalistaan niin, että lisättävän tyypin arvoksi asetetaan Task (suomennos  yleisimmin siis ”Tehtävä”). Tallennuksen jälkeen Task-arvolla oleva aktiviteettityyppi näkyy valintalistassa harmaalla pohjalla (ks. kuva alla).

Muut kuin Task-arvolla lisättävät uudet valintalistan arvot ovat aina automaattisesti tapahtumatyyppejä.

Aktiviteettipisteiden käyttöönotto
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Työnkulku
Tapahtumat
Tehtävät
Combined Shape