Aktiviteettitavoitteiden asettaminen

Aktiviteettitavoitteiden asettaminen

Yleistä

Aktiviteeteille, kuten soitoille, tapaamisille tai tehtäville, voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia viikkotavoitteita, joita käyttäjä itse sekä yrityksen johto voivat seurata ja raportoida suhteessa toteutuneisiin aktiviteetteihin sekä aktiviteettipisteisiin (lue lisää ohjeesta Aktiviteettipisteet) käyttäjien omilla etusivuilla. Tavoitteita voidaan asettaa joko aktiviteettien lukumäärälle tai niistä saataville aktiviteettipisteille.

Viikkotavoitteet voidaan määrittää vuositasolla tai osalle vuodesta kvartaaleittain. Tavoitteiden asettaminen käyttäjille edellyttää, että käyttäjät kuuluvat johonkin myyntiryhmään.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteet asetetaan keskitetysti Suunnitelmat-moduulin Tavoitteet-puolella.

Uusi tavoite aktiviteettipisteille luodaan painamalla Luo tavoite -painiketta  ja valitsemalla Suunnitelman tyyppi -kenttään ”Aktiviteettitavoite (mr + hlö + aktiviteetti / vko)”. Lisäksi määritellään ainakin seuraavat tiedot:

  • Suunnitelman nimi
  • (Suunnitelman alueella ei ole merkitystä aktiviteettitavoitteella)
  • Voimassa – Vuosi ja sen kvartaalit, joiden viikoille tavoitteita asetetaan. Ajanjakson tulee olla yhtenäinen (esim. vain Q1 ja Q3 valitseminen ei onnistu; näistä tulisi tehdä erilliset tavoitteet).
  • Myyntiryhmät – Myyntiryhmä(t), jonka käyttäjille aktiivipistetavoitteita asetetaan.
  • Aktiivinen
  • Suunnitelman ylläpitäjät – Käyttäjät, jotka voivat muokata käyttäjäkohtaisia tavoitteita.

Kun tavoite on ensimmäisen kerran tallennettu, voidaan sen Rivit-välilehdellä määritellä tavoitteet jokaiselle myyntiryhmän käyttäjälle viikkokohtaisesti (ks. kuva alla).

Tavoite määritetään erikseen jokaiselle aktiviteettityypille, joiden pisteitä seurataan.

HUOM. Tavoitteiden merkintää voidaan käyttää ja käsittää kahdella tavalla: tavoitteeksi merkittävä numero voi tarkoittaa joko aktiviteettien lukumäärää tai aktiviteettipistemäärää. Käyttötavan tulee olla yhtenäinen vähintäänkin saman käyttäjän kohdalla. Näiden eri käyttötapojen kanssa käytetään eri raportteja käyttäjien omilla etusivuilla. Jos tavoitteilla tarkoitetaan aktiviteettien lukumäärää, sopivia raportteja ovat Aktiviteettien alla ”Aktiviteetit viikottain” ja ”Aktiviteetit & tavoitteet käyttäjittäin”. Aktiviteettipisteitä kuvaaville tavoitteille sopivia raportointitapoja esitellään ohjeessa Aktiviteettipisteet.

Tavoitteita ei tarvitse kirjoittaa käsin jokaisen viikon kohdalle: jos aktiviteettityypin tavoitteiden on tarkoitus olla samat jokaiselle viikolle, voidaan yhden viikon tavoite kirjoittaa ensimmäisen viikon kohdalle ja tämän jälkeen kopioida sama tavoite muille viikoille painamalla rivillä olevaa kopiointipainiketta .

Yksittäinen käyttäjä voidaan poistaa tavoitteesta painamalla ruksia käyttäjän nimen edessä. Poistettu käyttäjä voidaan myöhemmin palauttaa tavoitteeseen taulukon yläpuolella olevalla Lisää-painikkeella .

Tehdyt muutokset tulee muistaa tallentaa alareunassa olevalla Tallenna-painikkeella.

Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Aktiviteettipisteiden käyttöönotto
Aktiviteettipisteet
Aktiviteettitavoitteiden asettaminen
Combined Shape