Aktiviteettipisteiden käyttöönotto

Aktiviteettipisteiden käyttöönotto

Yleistä

Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö.

Aktiviteeteille voidaan asettaa käyttäjä- ja viikkokohtaisia tavoitteita, joita voidaan raportoida ja seurata rinnakkain toteutuneiden aktiviteettien ja niistä saatujen pisteiden kanssa käyttäjien omilla etusivuilla.

Pisteiden kertymisen määrittely

Aktiviteettipisteitä kertyy aina kunkin aktiviteetin Aktiviteettipisteet-kenttään asetetun arvon mukaan.

Järjestelmällisessä aktiviteettipisteiden laskennassa ja seurannassa on ehdottomasti suositeltavaa, että aktiviteettipisteet merkitään kullekin aktiviteetille automaattisesti dynaamisen kaavan avulla. Näin varmistetaan se, että pisteet merkitään aktiviteeteille varmasti aina oikein kaavassa määrätyn periaatteen mukaan.

Alla on esimerkkitapaus aktiviteettipisteiden määräytymisestä sekä tähän tarvittavasta kaavasta. Lisätietoa dynaamisista kaavoista on ohjeessa Dynaamiset kenttien laskukaavat.

Esimerkki aktiviteettipisteiden dynaamisesta kaavasta

Tässä esimerkissä tarkoituksena on luoda aktiviteettien Aktiviteettipisteet-kenttään kaava, joka toimii seuraavalla tavalla:

  • Tapaaminen (Meeting) -tyyppisestä aktiviteetista saa 5 pistettä.
  • Soitto (Call) -tyyppisestä aktiviteetista saa 3 pistettä.
  • Muista aktiviteettityypeistä saa 0 pistettä.
  • Pisteitä saa tapaamisista ja soitoista vain, jos aktiviteetit ovat tilassa ”Pidetty” (”Held”).

Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää kaavaa:

{if $activitytype=='Meeting' && $eventstatus=='Held'}5{elseif $activitytype=='Call' && $eventstatus=='Held'}3{else}0{/if}

Kun yllä oleva kaava on aktivoitu, aktiviteettipisteet täytetään automaattisesti aktiviteeteille (ks. kuva alla).

Aktiviteettitavoitteiden asettaminen

Aktiviteetteille voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia viikkotavoitteita, joita käyttäjä itse sekä yrityksen johto voivat seurata suhteessa toteutuneisiin aktiviteetteihin ja aktiviteettipisteisiin. Viikkotavoitteet voidaan määrittää vuositasolla tai osalle vuodesta kvartaaleittain.

Tavoitteet asetetaan keskitetysti Suunnitelmat-moduulin Tavoitteet-puolella. Lisätietoja ohjeessa Aktiviteettitavoitteiden asettaminen.

Tehtävät
Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Aktiviteettipisteiden käyttöönotto
Combined Shape