Aktiviteettipisteet

Aktiviteettipisteet

Yleistä

Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena.

Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Suositeltavaa on, että järjestelmän pääkäyttäjä asettaa pisteet täydentymään automaattisesti logiikan mukaan, jotta käyttäjän tarvitse itse huolehtia siitä, että pisteet merkitään oikein erilaisille aktiviteeteille.

Aktiviteeteille voidaan asettaa käyttäjä- ja viikkokohtaisia tavoitteita, joita voidaan raportoida ja seurata rinnakkain toteutuneiden aktiviteettien ja niistä saatujen pisteiden kanssa käyttäjien omilla etusivuilla.

Aktiviteettipisteiden raportointi

Aktiviteettipisteiden raportointi tapahtuu kätevimmin käyttäjien omilla etusivuilla (etusivun raportoinnista yleisesti ohjeessa Etusivun raportit). Tämän lisäksi raportointia voidaan tehdä myös raporttigeneraattorilla, jolloin samaan raporttiin saadaan kootuummin eri käyttäjien pisteet (lisätietoja ohjeessa Raporttigeneraattori).

Uutta etusivuelementtiä luodessa aktiviteeteille on aivan oma kategoriansa. Aktiviteettipisteitä voidaan raportoida seuraavilla raporteilla:

  • Aktiviteettipisteet
  • Aktiviteettipisteet kontakteittain
  • Aktiviteettitavoite (ks. kuva alla)

  • Aktiviteettipisteet yhteenveto (ks. kuva alla)

Aktiviteettitavoite- ja Aktiviteettipisteet yhteenveto -raporteissa (ks. kuvat yllä) voidaan seurata ja verrata aktiviteettipisteitä rinnakkain käyttäjän aktiviteettipistetavoitteiden kanssa. Pisteissä ja pistetavoitteissa lasketaan yhteen kaikkien eri aktiviteettityyppien pisteet.

Tapahtumat
Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla
Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Aktiviteettipisteiden käyttöönotto
Aktiviteettipisteet
Combined Shape